Krátká hra je nedílnou, často však podceňovanou součástí golfu. Při budování cvičných ploch bylo pamatováno na velkorysé rozměry pitching a chipping greenu. Součástí jsou i 2 rozlehlé bunkery. Tyto cvičné plochy jsou díky osvětlení taktéž přístupné do pozdních večerních hodin.

Denně od 8:00 do 21:00.

Practice: pitching & chipping green