PROVOZNÍ DOBA DENNĚ 7:30 -21:00

 • Mistrovské hřiště Sand Martin´s Holes je přístupné pouze v provozní době.
 • Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen ohlásit se v recepci klubu (řádní členové mohou využít samoodbavovacího kiosku). Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců GMB.
 • Hráč (popřípadě 1 hráč z flightu) je povinen se odbavit před samotným začátkem hry u odbavovacího zařízení, umístěném na jamce číslo 1 a 10 Sand Martin´s Holes, na jamce číslo 1 devítijamkové akademie.
 • Hráč je povinen kdykoli během hry se prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen z další hry bez náhrady. Členové klubu se prokazují platným členským průkazem.
 • Hráč je povinen dodržovat rezervovaný čas teetime. V případě, že zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas.
 • Samostatné hry se může zúčastnit pouze hráč s HCP 54 a nižším.
 • Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem na odpaliště, greeny a do prostoru mezi bunkery a greeny.
 • Hráč i jeho doprovod musí být vhodně oblečeni tzn. tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, joggingové oblečení, pánská trička bez rukávu, pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky (tílka). Je zákaz používat při pohybu po travnatých plochách jinou obuv, než s hladkou podrážkou nebo spikes.
 • Každý hráč musí mít ke hře samostatné vybavení (hole). Není přípustná hra více hráčů s jedním vybavením či nechat zkoušet hru doprovod.
 • Přerušením hry bez výzvy odpovědné osoby nebo z důvodu zhoršených klimatických podmínek ztrácejí hráči nárok na pořadí.
 • Hráč je povinen respektovat Místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky aj.).

V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště umožněn, případně bude z areálu GMB vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby GMB.

HRÁČI

 • respektují Pravidla golfu, Místní pravidla GMB a dodržují pokyny recepce, Marshala, startéra či rozhodčího
 • dodržují sled jednotlivých jamek
 • dodržují plynulost hry a časové limity na jednotlivých jamkách
 • neprovádějí cvičné švihy na odpalištích
 • opravují po odehrání míče případné poškození trávy (vyseknuté drny)
 • po odehrání míče z bunkeru pečlivě uhrabou písek
 • pečlivě vypichují stopy po dopadu míče na green (pitch marks)
 • nevjíždějí cartem ani ručními vozíky na green, foregreen ani odpaliště, na uvedená místa nepokládají ani své bagy
 • dodržují pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, vzdálenostní kolíky, kameny na odpalištích aj..)
 • při hře na vzdálenost kde mají zhoršený výhled nebo nevidí, eventuelně v případě, že jsou před nimi v dosahu hry další účastníci, jsou povinni se přesvědčit, zda jejich počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat.
 • MAXIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ V JEDNOM FLIGHTU JSOU 4 OSOBY
 • SAMOSTATNĚ HRAJÍCÍ HRÁČ NEMÁ NA HŘIŠTI PŘEDNOST, PŘI HŘE NAOPAK MUSÍ DÁT PŘEDNOST VŠEM OSTATNÍM SKUPINÁM HRÁČŮ
 • PLATÍ OBECNÝ ZÁKAZ HRY NA MISTROVSKÉM HŘIŠTI I NA AKADEMII SE CVIČNÝMI MÍČI
 • POKYNY A POUČENÍ O SPRÁVNÉM UŽÍVÁNÍ CLUB CAR JSOU UMÍSTĚNY V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM CARTU A UŽIVATELÉ JSOU POVINNI SE JIMI ŘÍDIT.

Hřiště: provozní řád Sand Martin´s Holes