1. Před hrou se prosím zaregistrujte na recepci, popřípadě u samoobslužného kiosku.
 2. Na hřiště vstupujte ve vhodném golfovém oblečení.
 3. Respektujte Pravidla golfu, Místní pravidla, golfovou etiketu, pravidla slušného chování a provozní řád hřiště.
 4. Vždy uposlechněte pokyny maršála a pracovníků hřiště.
 5. Dodržujte maximální počet hráčů v 1 flightu – 4.
 6. Na hru platí zákaz používání driving míčů.
 7. Zanechte po hře bunker upravený.
 8. Vracejte vyseknuté drny a opravujte místa po dopadu míčku na jamkovišti.
 9. V případě bouřky okamžitě přerušte hru a vraťte se do klubovny.
 10. Nevjíždějte golfovými autíčky a vozíky na odpaliště a do blízkosti greenů.
 11. Odpadky, žvýkačky a nedopalky odhazujte pouze do košů.
 12. Zapnutý mobilní telefon ruší nejen ostatní hráče, ale i Vás.
 13. Dbejte na bezpečnost svou i ostatních.

Nedodržování těchto pokynů a pravidel může mít za následek vyloučení ze hry bez náhrady.

Akademie: PODMÍNKY HRY NA GOLFOVÉM HŘIŠTI SAND MARTIN´S HOLES