Provozní řád FSG simulátorů:

FSG simulátory jsou přístupné jen v provozní době.

Před spuštěním simulátoru je hráč povinen se ohlásit na recepci GMB a vyčkat spuštění simulátoru pověřenou osobou GMB.

Hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců GMB.

Hráč je povinen dodržovat v recepci zarezervovaný čas. V případě, že zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas.

Na simulátorech je povoleno hrát všem hráčům a to dokonce i těm bez HCP.

Vstup do simulátoru je povolen v čisté a suché obuvi, nejlépe v sálové obuvi.

Používání golfových bot se spikes není dovoleno.

Na simulátorech není povoleno používat drivingové míče.

Předpokládá se, že hráči během hry i mimo ni budou dodržovat zásady slušného chování a golfové etiky.

Platí obecný zákaz kouření v celém objektu GMB (vyjma vyhrazeného prostoru kuřárny).

V případě vypršení rezervovaného času je možno tento čas překročit pouze za předpokladu, že na tento simulátor není následující rezervovaný tee time, tuto skutečnost jsou hráči povinni ověřit u pracovníka GMB. Placena bude následně každá započatá čtvrthodina.

Provozní řád simulátorů